A-AA+then

ถ้าจะทำเว็บสามภาษา มี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่นต้องทำอย่างไหรครับ

1,574

เราต้องตั้งค่าอะไรบ้างครับ

1 ความคิดเห็น

UTF-8 ครับ ที่เหลือก็ต้องออกแบบ ให้มันเลือกภาษาได้

มีตัวอย่างบนเว็บครับ ลองค้นหาคำว่า ภาษา บนเว็บครับ

1
^