การส่งค่า post แบบ AJAX

อยากถามเรื่องการส่งค่า post แบบ AJAX เหมือนตัวอย่างที่อยู่ใน บทความ

<button onClick="sendpost(form1.user.value)">POST</button> ถ้ารับค่าจาก  <input name="user" type="hidden" id="user" value="<?=$user;?>" /> text แต่ค่ารับค่าแบบ

<textarea name="user" cols="70" rows="10" id="textarea1"><?=$user;?>
        </textarea> ต้องเขียนส่งค่าแบบไหน

 

15 ต.ค. 2551 เวลา 15:09 น. 3 3,084
^