A-AA+then

การเลือกค่าจาก radio ครับ

1,944

 

 

   
คำนำหน้า  อื่นๆ
   
   

 

เมื่อเลือกคำนำหน้า ถ้าติกเลือก อื่นๆ จะกำหนดโคัดยังไงครับ

1 ความคิดเห็น

function choose_orther(){

document.getElementById('name of option').disabled=true;

option_b=document.getElementById('name of input box ')

option_b.disabled=false;

option_b.focus();

}

 

ที่จริง ควรกำหนดให้ input box ที่จะ กรอกข้อมุลอื่นๆ ให้ disabled ก่อนนะครับ อาจใส่ไว้ใน function หรือในตัว input box ในตัวเลยก็ได้นะครับ ก็ใส่ disabled="disabled" 

window.onload ก็ได้ครับเมื่อ ผู้ใช้คลิกที่ radio อื่นๆ ค่อยเปิดให้ผู้ใช้กรอกได้ แล้วก็ควรปิด options ของ select ซะนะครับ แล้วส่วนที่เขียนให้เป็นเบื้องต้น ๆ ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ

1
^