อัปโหลดไฟล์ลงฐานข้อมูลพร้อมกับลงโฟลเดอร์

ขอโค๊ดการอัปโหลดไฟล์ลงฐานข้อมูลและลงโฟล์เดอร์ภายในครั้งเดียว ด้วยการอัปโหลดทั้งหมด 4 ไฟล์ พร้อมทั้งให้กรอกวันที่ที่อัปโหลดด้วย ให้กรอกวันที่เองไม่ใช่วันที่อัตโนมัติ

09 ต.ค. 2551 เวลา 11:13 น. 1 2,050
^