A-AA+then

อัปโหลดไฟล์ลงฐานข้อมูลพร้อมกับลงโฟลเดอร์

2,046

ขอโค๊ดการอัปโหลดไฟล์ลงฐานข้อมูลและลงโฟล์เดอร์ภายในครั้งเดียว ด้วยการอัปโหลดทั้งหมด 4 ไฟล์ พร้อมทั้งให้กรอกวันที่ที่อัปโหลดด้วย ให้กรอกวันที่เองไม่ใช่วันที่อัตโนมัติ

1 ความคิดเห็น

555+++

ค้นหาดูบนเว็บ โดยใช้หลายๆ บทความประกอบกันครับ ลองดูครับ

1
^