เพิ่มข้อมูลลงที่ดึงมาเก็บลง table ใหม่

ดึงข้อมูลออกมาจากฐาน แล้วต้องการเก็บเข้าไปใหม่โดยเก็บเฉพาะ id ,และข้อความเพิ่มเติมเท่านั้น ลงใน table ใหม่ จะต้องทำอย่างไรค่ะ

08 ต.ค. 2551 เวลา 09:01 น. 5 2,067
^