Ajax History Browser

ผมเห็น เว็บของพี่แก้ปัญหา ajax เรื่อง back history ได้แล้ว อยากถามเกี่ยวกับ

วิธีการหน่อนครับ

03 ต.ค. 2551 เวลา 20:01 น. 5 2,240
^