A-AA+then

Ajax paging

2,197
อยากได้ code แบ่งหน้าแสดงข้อมูลของ  mysql ที่ทำแบบ Ajax ครับ..

2 ความคิดเห็น

โค้ดแบ่งหน้ามันก็เหมือนๆกันหมดปหละครับ ไม่ด้มีอะไรต่างกัน ต่างกันแค่การแสดงเพจครับ ถ้าการแสดงเพจเป็น AJAX แล้ว การแบ่งหน้าก็จะเป็น AJAX เองครับ

ตัวอย่างก็ GCMS ครับ
1

มันอยู่ที่การประยุกต์ใช้ ถูกต้องมั้ยครับ
2
^