A-AA+then

สอบถาม...การคำนวณค่าจาก textbox หลายๆค่าด้วย JavaScript ครับ

4,794
ผมเห็นมีcode คำนวณ 2 textbox แล้วครับ
ผมทำโปรเจคด้วย PHP เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายงานอยู่ แล้วที่นี้ Form ของแต่ละรายงานจะมี textbox ไม่เท่ากัน
แล้ว Function คำนวณจะเขียนวนลูปคำนวณได้อย่างไรครับ

6 ความคิดเห็น

เห็นมีตอบ 1 แต่ผมไม่สามารถดูคำตอบของท่าน gOragod ได้ครับ
1

ด้วย Javascript

var element.getElementsByTagName('input');

คืนค่าเป็น input ทั้งหมดภายใน element ครับ

แต่ถ้าเป็น PHP ลองค้นหาคำว่า ฟอร์ม Array บนเว็บดูครับ
2

รบกวนขอตัวอย่างโค๊ด Javascript ได้หรือเปล่าครับ
ไม่ถนัดเอาซะเลย เขียนได้แต่ PHP นิดหน่อย
..................................รบกวนด้วยครับ :-)
3

var inputs = element.getElementsByTagName('input');
for ( var i = 0 ; i < inputs.length ; i++ )
{
  alert( inputs.value );
};
4

ขอบคุณมากครับ
จะนำ Apply ดูครับ
5

function calTotalPV()
{
    //alert('11111');
    var totalpv = document.getElementById('TotalPV0');
    
    var amount = document.getElementById('Amount0').value;
    alert(amount);
    var bbbb = document.getElementById('PV0');
    //alert(aaaa.value);
    var total1 = amount*bbbb.value ;
    totalpv.value = total1;
6
^