สอบถามการเอาค่าจาก getElementById ไปใส่ในช่อง value ของ textbok

<input name="lat" type="text" id="lat" value="">
<script>
var x=document.getElementById("lat");
function getLocation(){
if (navigator.geolocation){
navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
}else{x.innerHTML="";} }function showPosition(position){
x.innerHTML=position.coords.latitude;
}
</script>
19 ม.ค. 2564 0 322
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^