การทำ preview ของ form mail ให้หยุดรอคำสั่งแล้วรันโค๊ดต่อไป ทำอย

ผมขอรบกวนถาม เกียวกับ การทำ preview ของ form mail ครับ

code form mail นี้ ทำงานไฟล์เดียว และทำงานได้ดี แต่ผมต้องการใส่การ preview ก่อนจะส่งข้อมูลเข้าเมล์

โปรเซสการทำงานจะเป็นแบบนี้ครับ
กรอกฟอร์มเสร็จ ==> กด submit ==> echo(ข้อมูลที่กรอก)=>หยุดชั่วคราว[/b] => กด ปุ่มอีกที มันจะรันคำสั่งต่อ

<?php
echo "ข้อมูลที่กรอก...."
...
[b]=>หยุดชั่วคราว

=> กด ปุ่ม1 มันจะรันคำสั่งต่อ
=> กด ปุ่ม2 มันจะย้อนกลับฟอร์มเพื่อแก้ไข
...
code ลำดับ ต่อไป
?>

ผมเขียน code ไม่เป็น อาศัยเอาโน่นนี่มาโป๊ะปะรวมกัน อิอิ
จึงอยากจะรบกวนถาม ว่า "ตรงสีแดง" เขียนยังไงเหรอครับ พอจะทำตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับ?
------
ส่วนของโค๊ดย้อนกลับไปแก้ ผมหาได้เเล้วเป็นอันนี้ แต่มันใส่ใน echo ไม่ได้ มันerror
<input name="Back" type="button" value="แก้ไข"onClick="jascript:history.go(-1)">

อันนี้เป็นโค๊ดเต็มนะครับ
<?php
if($_POST['submit']) {
echo "
<tr><td>$q</td><td>$no</td></tr>
";
// ******** คำสั่งหยุดชั่วคราวและรอ คำสั่งใหม่ ให้ กด continue หรือ ย้อนหลับเพื่อแก้ไข แทรกตรงนี้
$q=$_POST['q'];
$no=$_POST['no'];
$message=$_POST['message'];
$to = "admin@mail.com";
$subject = " $name";
$headers = "From: $email";
$sub="
<tr><td>$q</td><td>$no</td></tr>
";
mail($to, $subject, $message, $headers);
echo "success";
?>
<? } else {?>
<form name="form" action="<? echo $PHP_SELF; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" onSubmit="return check()">
<div><label><input type="radio" value="เลขที่รับแจ้ง" id="เลขที่รับแจ้ง" name="q">เลขที่รับแจ้ง</label><input name="no" type="text" style="margin-left:1px; margin-top:1px" /><br></div>
<input name="submit" type="submit" style="margin-left:160px; margin-top:20px"/>
</form>
<? }?>
28 มี.ค. 2560 1 836

ผมให้ได้แค่แนวทางนะครับ
step 1 เขียนโค้ดฟอร์มธรรมดา สำหรับเขียนอีเมล์ (step ก็ฟอร์มเมล์ปกติ)
step 2 คือการ preview ให้เขียนฟอร์มเหมือน step 1 ต่างแค่ให้ input ทั้งหมดเป็น hidden จุดประสงค์เพื่อใช้ส่งต่อไปยังหน้าถัดไป และ เขียน preview ที่หน้านี้ด้วย เมื่อกดปุ่ม submit จะไป step 3 ถ้ากด back จะกลัยไป step 1
step 3 เป็นการรับค่าจากฟอร์มใน step 2 ทำการส่งอีเมล์ปกติ เสร็จแล้วก็ redirect ไปหน้าถัดไป
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^