A-AA+then

การปรับแต่งการแสดงผลของ WIDGET_ALBUM

317
การปรับแต่งการแสดงผลของ WIDGET_ALBUM
ถ้าต้องการ ให้หัวข้อของ ALBUM แสดงผล ใต้ภาพตัวอย่างโดยที่ไม่ต้องเอาเม้าไปชี้ต้องไปแก้ที่ไหนครับท่านอาจารย์ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

1 ความคิดเห็น

อ้างจากคำถามถ้าต้องการ ให้หัวข้อของ ALBUM แสดงผล ใต้ภาพตัวอย่างโดยที่ไม่ต้องเอาเม้าไปชี้ต้องไปแก้ที่ไหนครับท่านอาจารย์ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

น่าจะต้องใช้ความรู้ด้าน CSS ช่วยละครับ...
CSS ของ Widget นี้อยู่ที่ /widgets/album/style.css ครับ ลองดูนะครับ
1
^