A-AA+then

อยากได้่ code ตัวนี้นะครับ AJAX Chat room

558
ตามลิ้งนีั้นะครับ http://www.goragod.com/knowledge/AJAX%20Chat%20room.html?q=chat ถ้าผมซื้อมาแล้ว ผมสามารถแก้ไขได้เองไม๊ครับ ผมไม่แน่ใจว่า code ยากง่ายแค่ไหนนะครับ

1 ความคิดเห็น

Ajax + PHP ครับ มีการเข้ารหัสไฟล์บางส่วน แต่สามารถแก้ไขหน้าตาได้ครับ เป็น HTML+CSS
1
^