A-AA+then

แนะนำเด็กใหม่ด้วยครับ

528
พอดีผมอยากทราบว่า ถ้าเรามีข้อความหนึ่ง อยากให้เวลาเราคลิกหนึ่งครั้งจะมีแถบสีมาไฮไลท์ คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยกเลิกคำสั่งเมื่อกี่ ต้องเขียนอย่างไรครับ

1 ความคิดเห็น

a.onclick = function(){
a.className = a.className == '' ? 'class' : '';
};
1
^