A-AA+then

เกี่ยวกับ ckeditor

531
ผมเจอปัญหาว่า ตอนใช้ ckeditor แล้วใส่รูปลงไปกำหนดขนาด ให้รูปปรากฎว่าตัว ckeditor ไม่บันทึกขนาดให้ครับ

1 ความคิดเห็น

ใช่ครับ Ckeditor ที่ใช้สำหรับ GCMS จะไม่สามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้ เนื่องจากเหตุผลด้าน Responsive ครับ

จริงๆแล้ววิธีที่ถูกต้องผมแนะนำให้เตรียมรูปภาพที่เหมาะสมครับ ในกรณีที่จำเป็นต้องควบคุมขนาดผมแนะนำให้ใช้ style แทน เช่น max-width:100px หรืออาจใส่รูปภาพลงใน tag เช่น figure หรือ a แล้วกำหนดขนาด ด้วย max-width ที่ figure หรือ a แทน
1
^