รบกวน query ให้หน่อยค่ะ

ตารางข้างล่างนี้เกิดจากการ join กันหลายตารางแล้วนะคะ

member.id = work.memberid --> ได้ work

member.id = activity.memberid --> ได้ date

Database จริงๆ join เยอะกว่านี้ค่ะID NAME WORK DATE

-----------------------------------------------------------------

1 JANE abc1 ....2013

1 JANE abw23 ....2013

1 JANE wef2 ....2014

5 TOM shopss ....2013

5 TOM werw ...2012ตางรางข้างต้นได้จากการ left join หลายตารางค่ะ

จะถามว่า ถ้าจะ query เอาเฉพาะ คนที่มีแต่ปี 2013

[activity.date between to_date('01-01-2013','dd-mm-YYYY') and to_date('31-12-2013','dd-mm-YYYY')]แต่ไม่เคยทำงานในปี 2014

จากในตารางผลลัพธ์จะได้ แค่

----------------------------------------------------------------------

5 TOM shopss ....2013ควรจะ query ยังไงดีคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
21 ส.ค. 2557 1 1,126

ทำได้แล้วค่ะแต่ไม่รู้ถูกไหม

select ......

.....

and m.id not in (select....)select ซ้อน select ค่ะ ถูกผิดประการใดมีวิธีอื่นแนะนำ บอกได้นะคะ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^