เกี่ยวกับ video

เจอปัญหาในการเล่นไฟล์ mp4 ด้วย tag video ใน html นะครับ<video id="player-html5" src="play.mp4" x-webkit-airplay="allow" autobuffer controls poster="8.jpg" width="600" height="500">

<img src="8.jpg" width="600" height="500" class="player-html5" />

</video>error อันนี้คับ no video with supported format and mime type foundแก้ยังไงได้บ้างครับ
07 ก.ค. 2557 3 1,840

ปล เป็นเฉพาะ FF , Chrome แสดง video ครับ
#1

เป็นเรื่องปกติครับ เนื่องจาก Browser แต่ละตัว รองรับฟอร์แมตของ video ต่างกัน
#2

แล้ว ff นิมันเล่น mp4 ยังไงครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^