แสดงรายชื่อจาก DB ใน text box ที่กรอก

เรียนถามอ.ครับ พอดีผมมีรายชื่อพนักงานอยู่ 200 คนในการบันทึกการเบิกจากฟอร์ม เมื่อพิมพ์ชื่อไม่กี่ตัวอักษรให้แสดงรายชื่อที่พิมพ์ออกมาให้เลือกใน text box ครับ

 <label class="control-label" for="inputName"><i class="icon-user"></i></label>

            <div class="controls">

              <input type="text" id="inputName" name="name"  placeholder="Username">///อยากให้ชื่อแสดงรายชื่อออกมาให้เลือกครับ

            </div>
26 ก.พ. 2557 1 1,463
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^