A-AA+then

การคำนวนหาวันที่ล่วงหน้า 60 ปีโดยใช้คำสั่ง strtotime

804
สวัสดีครับ

รบกวนสอบถามผู้รู้เรื่องการใช้คำสั่ง Strtotime ด้วยครับ
คือผมต้องการหาวันที่ล่วงหน้า 60 ปีโดยการใช้คำสั่ง
<?php
   echo date('Y-m-d',strtotime("+60 years"));
?>

แต่ผลลัพธ์ออกมาเป็น 1970-01-01
จากนั้นผมก็ลองเปลี่ยนเป็น 720 month และ 21900 days ผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกัน
ผมอยากทราบว่าเราต้องใช้คำสั่งอะไรในการหาค่าล่วงหน้า 60 ปีครับ

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ทำได้แล้วนะครับ แต่ไม่ได้ใช้คำสั่ง Strtotime 

$date = new DateTime("now");
$date->modify("+60 year");
echo $date->format("Y-m-d");

ขอบคุณครับ
1
^