ป้องกันโฟลเดอร์ที่ chmod 777

เราจะป้องกันโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์จาก ckeditor ที่ chmod เป็น 777 อย่างไรดี

และถ้าเปลี่ยนเป็น chmod 755 ทำอย่างไรจึงจะอัพโหลดไฟล์ได้ครับ
30 ม.ค. 2557 เวลา 12:22 น. 1 742
^