ป้องกันโฟลเดอร์ที่ chmod 777

เราจะป้องกันโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์จาก ckeditor ที่ chmod เป็น 777 อย่างไรดี

และถ้าเปลี่ยนเป็น chmod 755 ทำอย่างไรจึงจะอัพโหลดไฟล์ได้ครับ
30 ม.ค. 2557 1 1,597

สามารถตั้งค่า config ของ ckeditor ให้เป็น 755 ได้ครับจริงๆแล้วถ้าต้องการให้สามารถอัปโหลดได้ดดยที่โฟลเดอร์ไม่เป็น 777 ก็มีวิธีง่ายๆดังนี้ครับ1.ตั้งค่าตามด้านบน ครับ เป็น 755

2.โฟลเดอร์ images,flash,file ที่ถูกใช้งานโดย ckeditor ไม่ต้องสร้างหรือเตรียมไว้ ซึ่งจะทำให้ ckeditor สร้างเอง ซึ่งถ้า ckeditor สร้างให้ ckeditor จะสามารถใช้งานโฟลเดอรืได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็น 777ปกติแล้วปัญหาที่จะทำให้ ckeditor ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ จะเป็นเพราะติด premission ของโฟลเดอร์ก่อนหน้าครับ (โฟลเดอรืที่จะเก็บ images,flash,file นั่นแหละครับ) ซึ่งถ้า premission ของโฟลเดอร์นี้ไม่สามารถเขียนได้ ckeditor ก็จะไม่สามารถสร้างได้เช่นกันวิธีคิด ก็คือ ใครที่เป็นคนสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นๆ จะสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็น 777 หรือที่เรียกว่า owner ของไฟล์หรือโฟลเดอร์นั่นเองทางออกสุดท้าย สามารถใช้ เขียน php เพื่อสร้างโฟลเดอร์เหล่านั้นแทนได้ครับ ซึ่งเมื่อสร้างได้แล้วจะทำให้ CKEDITOR (ซึ่งเป็น PHP เหมือนกัน) สามารถใช้ไฟล์นั้นได้เอง
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^