สวัสดีค่ะ จะรบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ อยากให้ ตอนที่เลือก ch

สวัสดีค่ะ  จะรบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ อยากให้ ตอนที่เลือก check box แล้ว แสดง Input text ออกมา



ตอนนี้เขียนส่วนของการดึงข้อมูลจาก DB มาแสดงได้แล้ว เหลือส่วนของการกดหนดตอนคลิ๊กเลือก checkbox ค่ะ



code ดังนี้



**ส่วน ของ javascript ยังโล้นๆ อยู่เลยค่ะ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตอนนี้คือ จะแสดง Input text เฉพาะตอนที่เลือก check box ค่าแรกเท่านั้น



ขอบคุณค่ะ

 

<script type="text/javascript">
    function show_pwd(){
        var ck = document.getElementById('pathway');
        if(ck.checked == true){
        document.getElementById('frm_txt').style.display = "";
        }else{
        document.getElementById('frm_txt').style.display = "none";
        }

    }
</script>

</head>
<body onLoad="ck_frm();">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" style="border:solid 1px #ffffff;">
<?php
        $sqlpw="SELECT * FROM pathway LEFT JOIN pathway_detail ON(pathway.path_id=pathway_detail.path_id) where(path_status!='0') order by path_name";
        $qrpw=mysql_db_query($dbname,$sqlpw);
        $num_rows=mysql_num_rows($qrpw);
        while($rspw=mysql_fetch_array($qrpw)){
    ?>

<tr>
<td width="177"><?=$rspw['path_name']?></td>
<td width="233"><input type="checkbox" name="pathway" id="pathway<?=$rspw['pwd_id']?>" value="<?=$rspw['pwd_id']?>" onclick="show_pwd();"/>
<?=$rspw['pwd_name']?></td>
<td id="frm_txt" style="display:none" width="158"><input name="tt" type="text" id="tt<?=$rspw['pwd_id']?>" size="10" maxlength="5" />
-
<input name="aa" type="text" id="aa<?=$rspw['pwd_id']?>" size="10" maxlength="5" /></td>
<?php } ?>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>

29 ม.ค. 2557 เวลา 10:26 น. 1 677
^