สวัสดีค่ะ จะรบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ อยากให้ ตอนที่เลือก ch

สวัสดีค่ะ  จะรบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ อยากให้ ตอนที่เลือก check box แล้ว แสดง Input text ออกมาตอนนี้เขียนส่วนของการดึงข้อมูลจาก DB มาแสดงได้แล้ว เหลือส่วนของการกดหนดตอนคลิ๊กเลือก checkbox ค่ะcode ดังนี้**ส่วน ของ javascript ยังโล้นๆ อยู่เลยค่ะ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตอนนี้คือ จะแสดง Input text เฉพาะตอนที่เลือก check box ค่าแรกเท่านั้นขอบคุณค่ะ

 

<script type="text/javascript">
function show_pwd(){
var ck = document.getElementById('pathway');
if(ck.checked == true){
document.getElementById('frm_txt').style.display = "";
}else{
document.getElementById('frm_txt').style.display = "none";
}

}
</script>

</head>
<body onLoad="ck_frm();">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" style="border:solid 1px #ffffff;">
<?php
$sqlpw="SELECT * FROM pathway LEFT JOIN pathway_detail ON(pathway.path_id=pathway_detail.path_id) where(path_status!='0') order by path_name";
$qrpw=mysql_db_query($dbname,$sqlpw);
$num_rows=mysql_num_rows($qrpw);
while($rspw=mysql_fetch_array($qrpw)){
?>
<tr>
<td width="177"><?=$rspw['path_name']?></td>
<td width="233"><input type="checkbox" name="pathway" id="pathway<?=$rspw['pwd_id']?>" value="<?=$rspw['pwd_id']?>" onclick="show_pwd();"/>
<?=$rspw['pwd_name']?></td>
<td id="frm_txt" style="display:none" width="158"><input name="tt" type="text" id="tt<?=$rspw['pwd_id']?>" size="10" maxlength="5" />
-
<input name="aa" type="text" id="aa<?=$rspw['pwd_id']?>" size="10" maxlength="5" /></td>
<?php } ?>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>

29 ม.ค. 2557 1 1,636

วิธีทำคือให้ใส่ id ของ input ตัวที่เกี่ยวข้องลงในฟังก์ชั่นเลยครับ<input type=checkbox onclick="show_pawd('tt1')"> // checkbox

<input type=text style="display:none" id=tt1> // input ตัวที่จะแสดง

<script>

function show_pawd(id) {

   alert(id); // id ของรายการที่ส่งมา

    // เขียนคำสั้งจัดการกับ id ที่ส่งมา เช่น แสดง

}

</script>


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^