ถามเกี่ยวกับการ search

รบกวนผู้รู้ด้วยคะ

ถ้าเราต้องการ ค้นข้อมูล โดยใช้ หลายๆ คำ โดยเช็ค 2 เงื่อนไข

สมมิต ว่า ต้องการค้น xxx yyy zzz

มันจะเข้าไปค้นใน เงื่อนไงแรกก่อน สมมติ yyy และ zzz มีตรงกับเงื่อนไขแรก แล้วจะได้ผลลัพธ์

และ คำว่า xxx ที่ยังไม่เจอ ต้องเข้าไปค้นใน เงื่อนไขที่ 2 ถ้ามี ให้ส่งผลลัพธ์กลับมา ถ้าไม่มีก็ให้แสดง ไม่มีข้อมูล ต้องทำอย่างไรคะ
09 ม.ค. 2557 1 1,433

ใช้ OR ในเงื่อนไขที่มีหรือไม่ก็ได้ และ ใช้ AND ในเงื่อนไขที่ต้องมีSELECT * FROM table WHERE (field1=yyy OR field2=zzz) AND field3=xxxเดาจากข้อความที่บอกมานะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^