แก้บัคให้ทีคับ Jqurey ajax php

<script type="text/javascript">function doclick() {

  document.getElementById('submit').click();

};$(document).ready(function()

{$("#simple-post").click(function()

{

    $("#order-form").submit(function(e)

    {

        $("#simple-msg").html("<img src='loading.gif'/>");

        var postData = $(this).serializeArray();

        var formURL = $(this).attr("action");

        $.ajax(

        {

            url : formURL,

            type: "POST",

            data : postData,

            success:function(data, textStatus, jqXHR) 

            {

                $("#simple-msg").html('<pre><code class="prettyprint">'+data+'</code></pre>');            },

            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) 

            {

                $("#simple-msg").html('<pre><code class="prettyprint">AJAX Request Failed<br/> textStatus='+textStatus+', errorThrown='+errorThrown+'</code></pre>');

            }

        });

        e.preventDefault();    //STOP default action

    });

        

    $("#order-form").submit(); //SUBMIT FORM

});});</script>
 จาก Code ด้านบน Jqurey ajax เมื่อรับค่า POST ไปยังหน้า PHP เพื่อ Insert เข้าดาต้าเบส ข้อมูลถูกเพิ่มทีละ 2 Row หรือบางทีก็มากกว่านั้น มั่นใจว่า Insert PHP ไม่ผิดแน่นอน ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ทีครับ 
08 ม.ค. 2557 2 2,087

โชคร้ายที่ไม่ค่อยถนัด JQUERY แต่เดาจาโค้ดที่ให้มา น่าจะมีการ submit ถึงสองครั้งครั้งแรกโดย JQuery (AJAX)

ครั้งที่สองโดย submit โดยฟอร์มปกติแล้วต้องทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ถ้าต้องการ submit ด้วย Ajax ก็ไม่ต้องมีปุม submit ใช้เพียง form แต่ไม่ต้องมีปุ่ม submit และ ไม่ต้องทำคำสั่ง submit ครับจริงๆแล้วสามารถตรวจสอบว่ามีการ submit 2 ครั้งจริงหรือไม่ด้วย firebug+firefox ครับ
#1

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมแก้ปัญหากำปั้นทุบดินโดยการตัด Onclick ออกไปก่อน แล้วไปใช้ PHP ดักค่าว่างในหน้านั้นเอา โดยให้มัน Exit; ฮิๆ 
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^