A-AA+then

GCMS ตั้งแต่ V แรก จน ปัจจุบัน

641
อาจารย์ครับผมอยากจะขอ gcms ของอาจารย์ตั้งแต่ v แรก จน v ปัจจุบันครับ
ผมเสียดาย ผมโหลดไว้ทุก v หายไปกับ harddisk พังครับ ได้หรือไม่ได้ แล้วแต่อาจารย์ครับ

1 ความคิดเห็น

อ้างจากคำถามอาจารย์ครับผมอยากจะขอ gcms ของอาจารย์ตั้งแต่ v แรก จน v ปัจจุบันครับ
ผมเสียดาย ผมโหลดไว้ทุก v หายไปกับ harddisk พังครับ ได้หรือไม่ได้ แล้วแต่อาจารย์ครับ

ที่ผมไม่มีแล้วครับ ผมไม่เคยเก็บเวอร์ชั่นเก่าไว้เลยครับ แต่ก็ยังพอหาได้นะครับ ลองค้นหาจาก Google ดู
1
^