A-AA+then

javascript กับคำสั่ง window.print()

763

พอดีเครื่องปริ๊นมี 2 tray ใส่กระดาษ A4และ A5

คือปัญหาตอนนี้เราต้องมาเลือกขนาดกระดาษ A5 และ เลือก tray ก่อนจะปริ๊นทุกครั้ง

เราสามารถใช้ javascript สั่งให้ print โดยเลือกขนาดกระดาษ A5 และ เลือก tray เองได้ไหมครับ ?

หรือพอจะมีทางอื่นไหมครับ

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ไม่ได้ครับ

Javascript มีคำสั่งเกี่ยวกับการพิมพ์เพียงคำสั่งเดียว และการเลือกเครื่องพิมพ์เป็นหน้าที่ของ Browser ครับ ทำให้เราไม่ค่อยมีตัวเลือกในการสั่งพิมพ์มากนักครับ
1
^