แบ่งหน้า php ค้นหา sqlif(!isset($start)){

$start = 0;

}

$limit = '10'; $Qtotal = mysql_db_query($dbname,"select*from informatio_tcather "); 

$total = mysql_num_rows($Qtotal);$sql = "select*from select*from informatio_tcather  where INFTCA_NAME like '%$search%' LIMIT $start,$limit";

$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql) ;<?

echo"<hr></hr>";

$page = ceil($total/$limit);

                for($i=1;$i<=$page;$i++){

                if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้

                    echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><B>$i</B></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1

                }else{

                    echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'>$i</A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2

                    }

                }

?>
โคด error ทำยังไงดีคับ ช่วยแนะนำหน่อย

 
04 ต.ค. 2556 เวลา 13:35 น. 3 1,027
^