อาการแปลกของ ckeditor

พอดีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ ถ้าใน ckeditor ผมเกิดพิมอะไรก็ตามที่ไม่ใช้ข้อความ เอาแค่ว่าเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ถ้า ลองดูใน source มันจะมี tag <br/> อยู่พอกดบันทึกเกิด error

<td><p align="center" class="homeblack12b">ERROR 403 - FORBIDDEN<br>

Accessing the page or resource you were trying to reach is forbidden<br>

since you don’t have index file,<br>

it means you don’t start to upload index file to server.</p>

<p align="center" class="design_main"><span class="content_text_b_small_12"></span>ท่านไม่ได้รับอนุญาติใน การเข้าถึง URL นี้ เนื่องจากท่านไม...แต่ถ้าไม่พิมพ์อะไรไปก็ปกตินะครับ ส่วนตัว check ผมก็ใช้ class ckDetail ของ gcms นะครับ

ท่านใดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มั่งครับ
15 ส.ค. 2556 เวลา 17:03 น. 3 853
^