A-AA+then

โคด วัน เดือน ปี แบบ ลิสบ๊อก จะเก็บค่า ลง ฐาน ข้อมูล ยังไงคับ

4,395
ผมต้องสร้าง ตัวอะไร ขึ้นมาเก็บค่าไหม หรือ นำ $nisit_birthday ไป ใช้ได้เลย ลองแล้ว แต่ก็ ไม่สามารถเก็บลงฐาน ข้อมูลได้ ช่วยแนะนำทีคับ พอดีเพิ่ง หัดเขียนอะคับ เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง

<?php
echo '<select name="date">';
for($i = 1 ; $i <= 31 ; $i++){
echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
}
echo '</select>';
echo '<select name="month">';
$months = array('','มค.', 'กพ.', 'มีค.', 'เมย.', 'พค.', 'มิย.', 'กค.', 'สค.', 'กย.', 'ตค.', 'พย.', 'ธค.');
for($j = 1; $j <= 12; $j++){
echo '<option value="'.$j.'">'.$months[$j].'</option>';
}
echo '</select>';
echo '<select name="year">';
for($k = 2500; $k <= 2600 ; $k++){
echo '<option value="'.$k.'">'.$k.'</option>';
}
echo '</select>';

$nisit_birthday= $year."-".$month."-".$date;


?>

3 ความคิดเห็น

น่าจะต้องศึกษาอีกเยอะนะครับ....แนะนำให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Form เพิ่มเติม

ค่าที่จะบันทึกก็ต้องไปอยู่ที่หน้า ที่ submit ไปสิครับ เมื่อ submit แล้วก้ค่อยไปบันทึกลงฐานข้อมูล อยู่ๆจะแสดงฟอร์มแล้วบันทึกคงไม่ถูกต้องนัก

ถ้าจะตรวจสอบว่ามีอะไร submit ไปบ้าง สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ print_r($_POST) หรือ print_r($_GET) ขึ้นกับว่า Form ใช้ method อะไร ที่หน้าที่ Form submit ไป

ที่เหลือก้แค่ เอาข้อมูลมาต่อกัน หรือจัดรูปแบบตามที่ฐานข้อมูลกำหนดแล้วค่อยบันทึก

ผมไม่ได้เขียนโค้ดให้ดูเพราะข้อมูลที่ให้มาน้อยไปนนิด และอยากให้ลองศึกษาด้วยตัวเองดูก่อนครับ โดยทำตามที่ผมอธิบายไว้ข้างต้นประกอบ และตัวอย่างก็พอหาได้บนเว็บนี้ครับ
1

โค้ดฟอร์ม
<form method=post action=submit.php>
<select name=date>...</select>
<select name=month>...</select>
<select name=year>...</select>
<input type=submit>
</form>

โค้ดหน้าที่ submit
<?php
// submit.php
// print_r($_POST); // สำหรับ debug ค่าที่ส่งมา

$date = "$_POST[year]-$_POST[month]-$_POST[date]";
echo $date;// เอาค่านี้ไปบันทึก
?>
2

ขอบคุณครับ  แอดได้และ 
3
^