A-AA+then

เกี่ยวกับการหาความสูงของ div

835
พอจะมีวิธีการหาความสูงของ div ได้รึป่าวครับ ประมาณว่ากำหนดความกว้างของ div ไว้เช่น กว้าง 100px แต่ถ้าเนื้อหายาวกว่าความกว้าง div จะสูงขึ้น (แทนที่จะแสดง 1 บรรทัดก็จะเป็น 2 บรรทัด)
จะหาความสูงได้รีป่าวครับ

3 ความคิดเห็น

ปกติก็หาได้จาก height แหละครับ หรือถ้าใช้ GAjax ก็ $G('element_id').getHeight();

ถ้าต้องการให้ element ปรับความสูงตามเนื้อหา ให้กำหนดความกว้างของ element ให้คงที่ โดยที่ไม่กำหนดความสูง บราวเซอร์จะปรับความสูงให้เองครับ
1

พอดีผมมีหลายๆ div นะครับ แต่ต้องกำหนด position เป็น absolute เรยคิดว่าจะทำยังไงให้มันเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างประมาณว่า
<div style="position:absolute;left:0;top:10;width:100"></div>
<div style="position:absolute;left:0;top:21;width:100"></div>
สองอันนี้คือเคสปกติถ้าตัวหนังสือไม่เกินความกว้าง 100 ความสูงก้จะคงที่ แต่มีบางอันที่ตัวหนังสือยาวมากกว่าความกว้าง
div ก้จะปรับความสูงให้เองตามที่ อ.บอกแต่ผมไม่สามาถให้ top:21 ได้ ต้องหาความสูงของ div บนมาก่อนแล้วบอกเพือปรับ top ด้านล่าง
2

$G('element_id').getHeight(); ละครับอ่านได้ แต่ต้องอ่านหลังจากใส่ข้อความลงไปใน div แล้วนะครับ หลังจากนั้นค่อยคำนวณตำแหน่งครับ
3
^