A-AA+then

วิธีแปลง link ด้วย javascript

1,384
คือผมต้องการแปลงลิ้งให้สั้นลงด้วย javascript และคืนค่า link ด้วย javascript มีวิธีการอย่างไรครับ
ขอตัวอย่างสักนิดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเว็บของผมครับ ขอคุณครับ

4 ความคิดเห็น

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไร

โดยปกติแล้ว เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ URL ได้ด้วย Javascript หรอกครับ (เปลี่ยนได้แต่อาจใช้ไม่ได้) เนื่องจาก URL บนหน้าเพจอาจไม่เป็นที่เข้าใจโดย PHP เมื่อส่งค่าไปยัง Server ก็ได้ ดังนั้น URL ควรสร้างมาจาก Server เพื่อให้ Server รู้จัก และสามารถใช้งานได้ครับ

ถ้าหมายถึงการทำ short url เช่น http://www.xxx.com/sxyafg โดยปกติแล้ว รหัสด้านหลังจะต้องมีการบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการ query ครับ
1

ขอบคุณครับ 

อยากทำให้ url สั้นๆ แต่ใช้ mod_rewrite ไม่เป็นครับเลยอยากรู้ว่ามีวิธีการอย่างอื่นไหมครับ
2

อ้างจากคำตอบที่ #2ขอบคุณครับ 

อยากทำให้ url สั้นๆ แต่ใช้ mod_rewrite ไม่เป็นครับเลยอยากรู้ว่ามีวิธีการอย่างอื่นไหมครับ

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ Javascript เลยนี่ครับ การแปลง URL ปกติก็ต้องทำกันตั้งแต่โค้ดเลยครับ โดยต้องทำการตกลงกันก่อนว่า script สามารถรับรูปแบบ URL แบบใดได้บ้าง เช่น

http://zzz.com?module=xxx หรือ http://zzz.com/xxx.html หรือรูปแบบอื่นใด

ซึ่งหาก script สามารถรับ URL รูปแบบใดได้แล้ว ค่อยมาหาวิธีว่าจะสร้างรูปแบบของ URL อย่างไร และ ใช้ .htaccess เพื่อแปลง URL เป็นรูปแบบที่ต้องการได้ครับ

ปกติแล้วการ สร้าง URL ต้องกระทำที่ HTML โดยตรง ไม่นิยมทำด้วย Javascript ครับ เพราะ Javascript ไม่มีผลกับ SEO ซึ่ง SE จะเห็น URL ในรูปแบบ HTML เท่านั้น

ถ้าเข้าใจแล้ว วิธีทำหาได้บนเว็บนี้แหละครับ ลองกด tag .htaccess ดูครับ
3

ขอบคุณครับ
4
^