ขอคำแนะนำในการนำค่าที่ได้จากการ Query ข้อมูลมาใส่ใน Dynamic Tabl

ขอคำแนะนำในการนำค่าที่ได้จากการ Query ข้อมูลมาใส่ใน Dynamic Tabl
รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

ผมต้องการเขียนโปรแกรม ที่นำเอาข้อมูลจากการ Query ทั้ง 3 ครั้งมาแสดงใน Table เดียวกันครับ

ซึ่ง Table ที่ว่านี้ทั้ง row และ column ถูกกำหนดตามจำนวนของข้อมูลที่ถูก Query ขึ้นมาครับ

จากภาพ1. ในส่วนของกรอบสีแดง(หมายเลข 1) คือ ข้อมูลที่ Query ขึ้นมาใส่ได้ถูกต้องแล้ว จาก

<?

      $strSQL = "SELECT INVENTORY_ITEM_ID,SEGMENT1 AS ITEM_CODE, DESCRIPTION,UNIT_HEIGHT,UNIT_WIDTH,UNIT_LENGTH FROM MTL_SYSTEM_ITEMS_B WHERE SEGMENT1 LIKE '0902301003002007NAT%'";

    $objParse = oci_parse($objConnect, $strSQL);

    oci_execute ($objParse,OCI_DEFAULT);

    while($objResult = oci_fetch_array($objParse, OCI_BOTH)){

        $onHandCode = $objResult["INVENTORY_ITEM_ID"];

  ?>

  <tr>

    <td align="center"><?=$objResult["ITEM_CODE"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["DESCRIPTION"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["xxxxxxxxxxx"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["UNIT_HEIGHT"];?> x <?=$objResult["UNIT_WIDTH"];?></td>
***และเมื่อ Query เสร็จแล้วจะได้ INVENTORY_ITEM_ID เพื่อเอาไปใช้งานต่อ

2. ในส่วนของกรอบสีน้ำเงิน(หมายเลข 2)คือข้อมูลที่ Query ขึ้นมาโดยนำเอา INVENTORY_ITEM_ID มาใช้ในการ Query ข้อมูลนั้นใส่ได้ถูกต้องแล้ว(แต่ถูกไม่ทั้งหมด) จาก

<?

        for($i=1; $i <= $numColumn; $i++){

            $strInventory = "SELECT SUM(PRIMARY_TRANSACTION_QUANTITY) FROM MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL WHERE INVENTORY_ITEM_ID=$onHandCode";

            $objParseInventory = oci_parse($objConnect, $strInventory);

            oci_execute ($objParseInventory,OCI_DEFAULT);

            $objResultInventory = oci_fetch_array($objParseInventory, OCI_BOTH);

                echo "<td align=center>".$objResultInventory["SUM(PRIMARY_TRANSACTION_QUANTITY)"]." - yyy - zzz</td>";

        }

?>


*** ส่วนที่ผิดอยู่คือ สีเหลือง(หมายเลข 4) ที่ไปเอาข้อมูลของหมายเลข 2 มาแสดงครับ3. ในส่วนของกรอบสีขาว(หมายเลข 3) คือ ค่าที่ต้อง Query มาใส่ แต่ติดอยู่ตรงที่ว่า ไม่รู้ว่าจะเอาค่ามาใส่ได้ยังไงครับ เพราะ Table ของผมมันเป็นแบบ Dynamic ครับขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ--------------- โค้ดทั้งหมดของผม ---------------

<?

$strColumn = "SELECT INVENTORY_ITEM_ID,SEGMENT1 AS ITEM_CODE, DESCRIPTION,UNIT_HEIGHT,UNIT_WIDTH,UNIT_LENGTH FROM MTL_SYSTEM_ITEMS_B WHERE SEGMENT1 LIKE '0902301003002007NAT%'";

$objParseColumn = oci_parse($objConnect, $strColumn);

oci_execute ($objParseColumn,OCI_DEFAULT);

$numColumn = oci_fetch_all($objParseColumn, $Result);

$size = ($numColumn*210)+690;

?>

<?

echo "<table width=$size border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>";

?>

  <tr>

    <th width="250" bgcolor="#00FF00" scope="col">Item Code</th>

    <th width="280" bgcolor="#00FF00" scope="col">Description</th>

    <th width="80" bgcolor="#00FF00" scope="col">Grade</th>

    <th width="80" bgcolor="#00FF00" scope="col">H x W</th>

    <?

        for($i=1; $i <= $numColumn; $i++){

            echo "<th width=210 bgcolor=#00FF00 scope=col><p>Length = ???</p>";

            echo "<p>Onhand - Reserv - Available</p></th>";

        }

    ?>

  </tr>

  <?

      $strSQL = "SELECT INVENTORY_ITEM_ID,SEGMENT1 AS ITEM_CODE, DESCRIPTION,UNIT_HEIGHT,UNIT_WIDTH,UNIT_LENGTH FROM MTL_SYSTEM_ITEMS_B WHERE SEGMENT1 LIKE '0902301003002007NAT%'";

    $objParse = oci_parse($objConnect, $strSQL);

    oci_execute ($objParse,OCI_DEFAULT);

    while($objResult = oci_fetch_array($objParse, OCI_BOTH)){

        $onHandCode = $objResult["INVENTORY_ITEM_ID"];

  ?>

  <tr>

    <td align="center"><?=$objResult["ITEM_CODE"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["DESCRIPTION"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["xxxxxxxxxxx"];?></td>

    <td align="center"><?=$objResult["UNIT_HEIGHT"];?> x <?=$objResult["UNIT_WIDTH"];?></td>

    <?

        for($i=1; $i <= $numColumn; $i++){

            $strInventory = "SELECT SUM(PRIMARY_TRANSACTION_QUANTITY) FROM MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL WHERE INVENTORY_ITEM_ID=$onHandCode";

            $objParseInventory = oci_parse($objConnect, $strInventory);

            oci_execute ($objParseInventory,OCI_DEFAULT);

            $objResultInventory = oci_fetch_array($objParseInventory, OCI_BOTH);

                echo "<td align=center>".$objResultInventory["SUM(PRIMARY_TRANSACTION_QUANTITY)"]." - yyy - zzz</td>";

            

        }

    ?>

  </tr>

  <?

    }

  ?>

<tr>

    <td colspan="4" align="right">Total : </td>

    <?

        for($i=1; $i <= $numColumn; $i++){

            echo "<td align=center>aaa - bbb - ccc</td>";

        }

    ?>

  </tr>
26 เม.ย. 2556 0 2,235
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^