A-AA+then

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อความ 2 ค่า

969
มี String 2 สองค่า
$TT1 ='คอลเกต พลักซ์ น้ำยาบ้วนปาก เปปเปอร์มินต์ 250มล.';
$TT2 = 'คอลเกตพลักซ์250มล.เปปเปอร์มินท์';

จริงๆเป็นชื่อสินค้าตัวเดียวกัน แต่เขียนต่างกัน
ช่วยแนะนำฟังก์ชั่น หรือ Class ที่จะสามารถเปรียบเทียบ String 2 ค่านี้ว่าน่าจะเป็นค่าเดียวกันได้หรือไม่ครับ

ตอนนี้ผมลองใช้ Fumction similar_text() เปรียบเทียบค่ากันออกมาเป็นร้อยละ ถ้าเกิน 89% น่าจะเป็นสินค้าเดียวกัน

    similar_text(strtoupper($TT1), strtoupper($TT2 ), $similarity_pst);
    if (number_format($similarity_pst, 0) >= 89){
        echo "ใกล้เคียงกัน";
    }else{
        echo "ไม่ใกล้เคียง";
    }

หรือท่านใดมีคำแนะนำที่ดีกว่านี้ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

2 ความคิดเห็น

ผมว่าทำเป็น รหัสสินค้าน่าจะดีกว่านะครับ ถ้าทำได้ ถามว่า 89 เยอะมั๊ยมันก้เยอะนะครับ แต่ต้องชัวร์ว่า ค่านี้เหมาะสม
จะไม่เกิดกรณี ชื่อไม่เหมือกันเรยแต่สินค้าตัวเดียวกันเหรือ ต้องเหมือนกัน 90%
1

เห็นด้วยกับ คห. ที่ 1 ครับ ระบุเป็นรหัสจะถูกต้องกว่าครับ
2
^