A-AA+then

สร้างเมนูย่อยจากเมนุด้านข้าง บน GCMS6s

1,204
จะสร้างเมนูย่อยจากเมนุด้านข้าง บน GCMS6s มีวิธีการอย่างไรครับ
เว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ

1 ความคิดเห็น

GCMS สนับสนุนเมนูข้างอยู่แล้วครับ แค่สนับสนุนเฉพาะการสร้างเมนู สามารถสร้างได้จากเมนู "เมนู" แหละครับ

แต่....GCMS สนับสนุนแค่โครงสร้างเท่านั้นครับ ไมได้สนับสนุนหน้าตา ดังนั้น ถ้าทำการสร้างเมนูข้าง โดยเฉพาะที่เป็น dropdown จะต้องจัดทำ CSS เพิ่มเติมครับ ซึ่งสามารถหาได้จาก google ละครับ (css menu dropdown) โดยเอามาเขียนเพิ่มเตอมใน ไฟล์ css ของ GCMS เอาครับ ซึ่งอาจต้องใช้ความรู้พอสมควร

หรือ ถ้า การสร้างเมนู ไม่เข้ากันกับ css ที่นำมาใช้ ก็สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยการเขียนโค้ดที่ต้องการลงบน template ได้เลยครับ
1
^