A-AA+then

การจัดกลุ่มบุคลากร บน GCMS6s

925
การจัดกลุ่มบุคลากร บน GCMS6s
ผมใช้ GCMS6s ทำเว็บไซต์หน่วยงาน(อบต.) มีข้อสงสัยในการตั้งค่าจัดกลุ่มบุคลากร ซึ่งในตัวอย่างตามภาพด้านล่าง clik ที่เมนู ปลัด อบต. แต่ผลออกมาเป็นพนักงานของสำนักปลัด มีวิธีการตั้งค่าอย่างไรให้ตรงกับหมวดหมู่ หรือกลุ่ม

3 ความคิดเห็น

เว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ 
1

ข้อผิดพลาดของ script ครับ แก้ไขให้แล้วนะครับ
 
2

ขอบคุณครับ
3
^