การจัดกลุ่มบุคลากร บน GCMS6s

การจัดกลุ่มบุคลากร บน GCMS6s
ผมใช้ GCMS6s ทำเว็บไซต์หน่วยงาน(อบต.) มีข้อสงสัยในการตั้งค่าจัดกลุ่มบุคลากร ซึ่งในตัวอย่างตามภาพด้านล่าง clik ที่เมนู ปลัด อบต. แต่ผลออกมาเป็นพนักงานของสำนักปลัด มีวิธีการตั้งค่าอย่างไรให้ตรงกับหมวดหมู่ หรือกลุ่ม
25 ม.ค. 2556 เวลา 09:24 น. 3 928
^