A-AA+then

ปรับขนาดภาพสมาชิกให้ใหญ่ขึ้น

967
ขอคำแนะนำวิธีการปรับขนาดภาพสมาชิกให้ใหญ่ขึ้น มีวิธการอย่างไร และสามารถปรับขนาดได้สูงสุดเท่าไร ครับ

1 ความคิดเห็น

ตั้งค่าได้ที่ "ค่ากำหนดเกี่ยวกับระบบสมาชิก" ในเมนู กำหนดค่าไซต์ => ทั่วไป ครับ

ค่าที่ตั้งจะเป็นค่าที่ถูกจัดเก็บครับ แต่การแสดงผลรูปภาพสมาชิก จะถูกกำหนดขนาโดย theme อีกที ซึ่งจะต้องแก้ไข theme ให้มีขนาดรูปภาพตามที่ต้องการด้วย

หมายเหตุ ขนาดของรูปสามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการครับ
1
^