A-AA+then

สอบถามการ rout ID เป็น domain name

869
สอบถามทุกท่านที่ทราบวิธีการกำหนดรูปแบบ Domain Name ครับ

รูปแบบ URL เป็น  thai.myweb.com   ในฐานข้อมูล id = thai 

แต่ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้ทำงานแบบ domain name จริงๆ  (www.thai.com)  ต้อง config ส่วนไหนครับ  หรือ มีแนวทางแนะนำบ้างไหมครับขอบคุณมากๆ

0 ความคิดเห็น

^