วนลูปแสดงลำดับที่ซ้ำกันค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

วนลูปแสดงลำดับที่ซ้ำกันค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
วนลูปแสดงลำดับที่ซ้ำกันให้ได้ข้อมูลตามตารางแบบนี้ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ



ชื่อบริษัทลูกค้าที่เข้านัดพบ |  ลำดับที่ลูกค้า



       บริษัท A         |      1

       บริษัท A         |      1

       บริษัท B         |      2

       บริษัท B         |      2

       บริษัท A         |      1

       บริษัท B         |      2

       บริษัท A         |      1





 
23 ธ.ค. 2555 0 1,063
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^