A-AA+then

สอบถามการเปลียน url ด้วย Javascript ของ gcms ครับ

964
ผมเอา GCMS Version 6.0.1 ไปติดตั้งแล้ว อยากจะเปิด url แบบนี้ http://plan.rayong2.go.th/about.html แต่เปิดไม่ได้ ต้องเป็นแบบนี้ http://plan.rayong2.go.th/#module=about แทน เว็บผมปกติไหม อีกอย่างครับ ทำไม่เปิดเว็บแต่ละหน้าช้ามากๆ

3 ความคิดเห็น

เป็นเพราะ Server ที่ใช้งานอยู่ ไม่รองรับ .htaccess ครับ ซึ่งอาจเป็นเพราะ Server เป็น ISS ก็ได้

การการแก้ไข ถ้าจะให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ก็คงต้องทำให้ Server ใช้งาน .htaccess ได้ละครับ (ติดตั้งโมดูลเพิ่มเติม)

ถ้าไม่สามารถทำข้างต้นได้ ลอง

1.ลบไฟล์ .htaccess ออกไปเลย
2.เปืดใช้งาน URL ในรูป ?module=xxx ครับ
1

.htaccess ผมก็ไม่ได้ใช่อยู่แล้วครับ ติดตรงที่มันช้ามากๆ ไม่รู้จะแก้อย่างไง
2

อ้างจากคำตอบที่ #2.htaccess ผมก็ไม่ได้ใช่อยู่แล้วครับ ติดตรงที่มันช้ามากๆ ไม่รู้จะแก้อย่างไง

ข้อนี้ตอบยากอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร ต้องลองตรวจสอบบน Server ดูครับ

แต่โดยทั่วไปแล้ว ถึงจะไม่สามารถใช้งาน Ajax ได้ GCMS ก็ยังเร็วอยู่ดี ซึ่งถ้าอยากได้คำตอบจริงๆลองส่งข้อมูล Server ให้ผมทางอีเมล์ครับ ผมจะลองตรวจสอบให้
3
^