A-AA+then

ปรับขนาดของกลุ่มบทความ DIV ไม่ได้

980
ผมกำลังกดหนดขนาดของกลุ่มบทความน่ะครับ แต่ผมลองใส่

    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    
    แบบนี้ลงไปเพิ่มทดสอบ ข้อความมันแตกยาวออกจากขนาดที่กำหนด ตรงนี้จะแก้ไขยังไงดีครับ ลองหลายวิธีแล้ว CSS ครับ
     

1 ความคิดเห็น

555++

ทำใจครับ ข้อความแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อความของคนปกติ ดังนั้น ถ้ามันจะแสดงผลไม่ปกติ ก็ปล่อยมันไปเถอะครับ

วิธีแก้ไขก็พอมีครับ แต่ไม่มีวิธีไหน 100% มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับ
1.ตัดคำด้วย PHP ฟังก์ชั่น wordwrap($str) หรือวิธีอื่นๆก้ได้ครับตามถนัด วิธีนี้มีข้อเสียคือ มันตัดคามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด ดังนั้นบางคำท้ายบรรทัดมันอาจไม่เป็นคำได้ เช่น ตัวอักษรกับสระ อาจอยู่คนละบรรทัด
2.ใช้ CSS บังคับให้มันแสดง scrollbar หรือ ซ่อแนส่วนที่เกินไปเลยก้ได้ ด้วย overflow
3.ใช้ table แทน div เพราะ table จะมีการตัดคำที่ดีกว่า div
4.ปล่อยมันไป แล้วจัการควบคุมการแสดงผลของพื้นหลัง ไม่ต้องขยายตามข้อความ เพื่อไม่ให้เว็บไซต์เสียรูปแบบ (ผมใช้วิธีนี้)
1
^