ปรับขนาดของกลุ่มบทความ DIV ไม่ได้

ผมกำลังกดหนดขนาดของกลุ่มบทความน่ะครับ แต่ผมลองใส่
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


    

    แบบนี้ลงไปเพิ่มทดสอบ ข้อความมันแตกยาวออกจากขนาดที่กำหนด ตรงนี้จะแก้ไขยังไงดีครับ ลองหลายวิธีแล้ว CSS ครับ

     

11 พ.ย. 2555 เวลา 16:43 น. 1 989
^