ช่วยดู code listmenu ให้หน่อยนะคับว่าผิดตรงไหน

ผมมี้ table 2 table ต้องการดึงข้อมูลจาก table 1 บางส่วนมาเก็บที่ table2  ตอนนี้ดึงมาเก็บได้แล้วแต่พอกลับไปยังหน้าแก้ไข listmenu ที่เลือกไว้ตอนแรกคืนค่ากลับที่เดิมทั้งหมด ช่วยดูให้หน่อยนะคับcode อันแรกเป็น code ที่เขียนดึงฐานข้อมุลจาก table 1 มาโชว์ยังหน้าฟอร์ม

<select name="t_code">

  <?php

  include("config.inc.php");

  $sql ="select * from tbl_type";

  $query =mysql_query($sql) or die ("error=$sql");

  $num =mysql_num_rows($query);

  for($i=1;$i<=$num;$i++)

  {

   $row =mysql_fetch_array($query);

   ?>


   <option value="<?PHP echo $row['t_code']?>"><?PHP echo $row['t_name']?></option>

   <?PHP

   }

   ?>


        </select>


code ที่ 2 เป็นโค๊ดที่เขียนในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของ listmenu<select name="t_code">

                      <?php

  include("config.inc.php");

  $sqlc ="select * from tbl_type";

  $queryc =mysql_query($sqlc) or die ("error=$sqlc");

  $numc =mysql_num_rows($queryc);

  for($i=1;$i<=$numc;$i++)

  {

   $rowc =mysql_fetch_array($queryc);

   ?>


                      <option value="<?PHP echo $rowc['t_code']?>"

        <?PHP if($rowc['t_code']==$row['t_code']){echo 'selected="selected"';}?>> <?PHP echo $rowc['t_name']?></option>          

         <?PHP

   }

   ?>


         </select>
ซึ่ง code ที่ 1 ไม่มีปัญหา แต่อยากให้ดู code ที่ 2 ว่าผิดตรงไหนเมื่อกลับมาแก้ไขจึงไม่เก็บค่า................รบกวนพี่ ๆๆ หน่อยนะคับ.......................
04 พ.ย. 2555 เวลา 02:04 น. 1 1,101
^