A-AA+then

สอบถามเรื่อง CURL หน่อยครับ ดึงแล้วบางเว็บเป็นไทย บางเว็บเป็นภาษ

1,039
มันไม่แสดง ภาษาไทย โดยเฉพาะ กับ เว็บที่ไช้ url seo friendly เป็นภาษาไทยครับ

ช่วยใส่  code แก้ไขได้ไหมครับ

อีกเรื่องคือ getElement('img') ครับ อยากดึงรูปที่อยู่ในเว็บเป้าหมายมาแสดงเป็นราย list น่ะครับ 
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

1.เพราะภาษาของแต่ละเว็บไม่เหมือนกันครับ บางเว็บเป็น UTF-8 บางเว็บเป้น TIS-620 เวลาดังมาบางเว็บก็จะอ่านไม่ได้ครับ การแก้ไข ก้อาจต้องตรวสอบภาษาก่อน(meta) แล้วเลือกตัวแปลง iconv() ที่เหมาะสมครับ

2 document.getElementsByTagName('img')
1
^