A-AA+then

ช่วยแนะนำ code การสืบค้น โดยการดึงข้อมูลตาราง 4 ตาราง

1,042
นำ code มาใช้ในการเขียนโปรแกรม

1 ความคิดเห็น

:46:

ถ้าจะถามถึงการค้นหาจากหลายๆตารางก็สามารถทำได้ครับด้วยการ JOIN หรือการ UNION

ส่วนจะเขียน QUERY ยังไงนั้นก็จนใจจะตอบครับ เพราะข้อมูลที่ให้มาน้อยนิดเหลือเกิน ให้ลองค้นหาวิธีตาม keyword ด้านบน ดูละกันครับ
1
^