A-AA+then

เกี่ยวกับ input ครับ

941
ผมมีฟอร์มแบบนี้ครับ
<form>
<input type="text">
</form>

โดยปกติถ้าตอนนี้ผมพิมพ์อยู่ที่ อินพุต แล้วกด enter ฟอร์มก้จะ submit ให้ปกติ
แต่ว่าถ้า อินพุตผมเกิดมี การทำงานอะไรซักอย่าง เช่น
<form>
<input type="text" onkeypesss="check()">
</form>

พอผมกด enter แล้วฟอร์มมันไม่ submit ให้นะครับ
เกิดจากอะไรครับ

1 ความคิดเห็น

function check คืนค่า true มาด้วยครับ
1
^