ช่วยดูให้หน่อยค่ะ

ถ้ามันเกิด error อย่างนี้ คืออะไรอ่ะค่ะคือต้องส่งพรุ่งนี้แล้วอ่าค่ะช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ


    Error 2 Operator '+' cannot be applied to operands of type 'System.Windows.Forms.TextBox' and 'System.Windows.Forms.TextBox' D:\calculation2\calculation2\Form1.cs 105 43 calculation2


    

    โค้ด ค่ะ

    

         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    

                {

    

                    {

    

                        double watt, count, day, hour;

    

                        double unit1, unit2, unit3, unit4, unit5, unit6, unit7, unit8, unit9, unit10, unit11;

    

                        

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox12.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox1.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox25.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox36.Text);

    

                        unit1 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox37.Text = Convert.ToString(unit1);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox13.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox2.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox26.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox23.Text);

    

                        unit2 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox46.Text = Convert.ToString(unit2);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox14.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox3.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox27.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox24.Text);

    

                        unit3 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox47.Text = Convert.ToString(unit3);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox15.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox4.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox28.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox38.Text);

    

                        unit4 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox48.Text = Convert.ToString(unit4);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox16.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox5.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox29.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox39.Text);

    

                        unit5 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox49.Text = Convert.ToString(unit5);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox17.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox6.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox30.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox40.Text);

    

                        unit6 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox50.Text = Convert.ToString(unit6);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox18.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox7.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox31.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox41.Text);

    

                        unit7 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox51.Text = Convert.ToString(unit7);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox19.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox8.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox32.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox42.Text);

    

                        unit8 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox52.Text = Convert.ToString(unit8);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox20.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox9.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox33.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox43.Text);

    

                        unit9 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox53.Text = Convert.ToString(unit9);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox21.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox10.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox34.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox44.Text);

    

                        unit10 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox54.Text = Convert.ToString(unit10);

    

         

    

                        watt = double.Parse(textBox22.Text);

    

                        count = double.Parse(textBox11.Text);

    

                        hour = double.Parse(textBox35.Text);

    

                        day = double.Parse(textBox45.Text);

    

                        unit11 = (watt / 1000 * count) * hour * day;

    

                        textBox55.Text = Convert.ToString(unit11);

    

         

    

         

    

                       

    

                        SumBox = Convert.ToString(textBox37 + textBox46 + textBox47 + textBox48 +textBox49 +textBox50 +textBox51 + textBox52 +textBox53 + textBox54 +textBox55);

    

                        

    

                    }     

    

                   

    

                }

    

                        

    

            

    

                private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

    

                {

    

         

    

                    {

    

                        double total;

    

                        double Sum = Convert.ToDouble(textBox37.Text);

    

                        double service = 8.19;

    

         

    

                        if (Sum <= 15)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 1.8632) + service;

    

                        }

    

         

    

                        else if (Sum <= 25)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 2.5026) + service;

    

                        }

    

                        else if (Sum <= 35)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 2.7549) + service;

    

                        }

    

                        else if (Sum <= 100)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 3.1381) + service;

    

                        }

    

                        else if (Sum <= 150)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 3.2315) + service;

    

                        }

    

                        else if (Sum <= 400)

    

                        {

    

                            total = (Sum * 3.7362) + service;

    

                        }

    

                        else

    

                        {

    

                            total = (Sum * 3.9361) + service;

    

                        }

    

                        TotaltextBox.Text = Convert.ToString(total);

    

                    }

    

         

    

               }

    

         

    

              

    

               

    

            }

    

        }

    

         
26 ต.ค. 2555 1 1,014

มีการคำนวนที่มาจาก input (ไม่ใช่ตัวเลข) มั้งครับ ...ไม่มีหมายเลขบรรทัดเลยไม่รู้ว่าบรรทัดไหน ลองหาดูนะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^