A-AA+then

ทำลิ้ง URL ภาษาไทย อัตโนมัติบันทึกลง MySQL

1,288
ผมกำลังทำเว็บหนังอยู่น่ะครับ แล้วกำลังทำระบบข่าวและบทความอยู่แต่ลิ้งเป็น 

News.php?id=001 
<title>ข่าวดารา</title>

ผมอยากเปลี่ยน ตรงลิ้ง news.php?id=001 เป็นไปตาม Title แล้วให้มัน generate อัตโนมัติตอนที่กำลัง โพ้ทบทความน่ะครับ แล้วสามารถเข้า

ิลิ้งผ่าน News/ข่าวดารา.html อะไรแบบนี้น่ะครับ 

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

555++  มึนตึบ....

ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะ ถ้าให้เดา...

ถ้าโค้ดออกแบบเองก็ไม่เห็นจะยากเลย แทนที่จะสร้างลิงค์ด้วย PHP เป็น news.php?id=oo1 ก็ echo ออกมาเป็น news/ข่าวดารา.html เลย ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

สิ่งที่ยากกว่า ก็คือ แล้วจะรับค่ายังไง อันนี้ก็มีหลายวิธีครับ แล้วแต่ถนัด ซึ่งสามารถหาอ่านบนเว็บได้ เกี่ยวกับ mod_rewrite ครับ

สิ่งที่สำคัญสำหรับกรณีนี้ คือ หัวข้อข่าวจะไม่สามารถซ้ำกันได้เลย เพราะเราต้องนำค่าจาก URL เพื่อไปค้นหาบทความจากฐานข้อมูล

สรุป..
1.หาอ่านบนเว็บ
2.แกะ GCMS ซึ่งใช้เทคนิคนี้

คำแนะนำเพิ่มเติมหากแกะ GCMS
1.ฟังก์ชั่น getURL ใช้สำหรับ gen link แต่โดยหลักการแล้ว สามารถสร้างลิงค์ตรงๆได้
2.ตอนรับค่า ผมใช้ mod_rewrite โดนการเปลี่ยน news/ข่าว.html ให้เป็น index.php?module=news-ข่าว

ลองศึกษาดูนะครับ
1
^