A-AA+then

ผมกำเขียนเว็บบอร์ดตัวหนึ่ง ในส่วนของ content มันมีรูป 2-3 รูป อย

1,002
คือผมอยากจะค้นหาว่าในแต่ละ topic นั้น มี ลิ้งรูปรูป อะไรบ้างที่โพ้ทกันใน กระทู้ๆนั้นๆน่ะครับ แล้วทำเป็น ราย List li น่ะครับ 

อยากได้คำแนะนำว่าจะเขียน code ยังไงค้นหารูปในกระทู้ๆนั้นๆว่ามีรูปอะไรอยู่บ้างน่ะครับ

2 ความคิดเห็น

var imgs = document.getElementById('content_id').getElementsByTagName('img') สำหรับค้นหา tag img ทั้งหมดครับ ที่อยู่ภายใน content_id ครับ สามารถหา tag อื่นได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ใช้ * สำหรับค้นหาทุก tag
คือค่าเป็น array เช่น imgs[0]
1

ขอบคุณครับ
2
^