A-AA+then

ส่งตัวแปร Javascript ไปที่ PHP File

1,527
ถ้าต้องการส่งตัวแปร javascript ไปใช้ในไฟล์ PHP จะต้องทำยังไงบ้างครับ

1 ความคิดเห็น

คำถามสั้นจัง...

ตอบแบบสั่นๆนะ

1.ส่งค่าดวย Ajax ... หาอ่านเอาจากบทความครับ ข้อดีคือ ส่งได้ รับได้ แถมไม่ต้อง refresh
2.ส่งค่าผ่าน URL ... จริงๆแล้วคือการเปลี่ยนหน้าใหม่โดยส่ง parameter ไปดวยนั่นแหละครับ เช่น window.location = 'index.php?val1=xxxx&val2=yyy'
1
^