A-AA+then

ช่วยด้วยครับ เอาเว็บขึ้น Server แล้ว Test ส่งเมลล์ เกิดปัญหาครับ

1,281
ส่งเมลล์ไม่ผ่านครับ

เกิดปัญหา อย่างนี้ แก้ยังไงครับ

1 ความคิดเห็น

Error ที่เห็นเกิดจากไม่พบอีเมล์ผู้รับครับ..

ปัญหาอาจเกิดจาก Session ได้ครับ

นอกจากนี้การส่งเมล์ด้วย PHPMailer อาจต้องใช้ผู้ส่งและผู้รับที่มีอยู่จรืงครับ มิฉะนั้นอาจ error ได้ เช่นข้างต้น xxxx@xxx.com น่าจะไม่มีอยู่จริง รวมถึง อีเมล์ของแอดมิน ก็ต้องมีอยู่จริงด้วยครับ

อีกกรณีหนึ่ง ที่พบบ่อย คือการตั้งค่า Server ครับ หลาย Server จะไม่ยอมให้ใช้ PHPMailer ส่งเมล์ ซึ่งถ้าต้องการส่งจริงๆอาจต้องระบุ Username และ Password ของเมล์ Server ให้ GCMS ครับ (หน้าตั้งค่าอีเมล์)

ถ้าไม่สามารถทำข้างต้นได้ ลองใช้การส่งแบบปกติดูครับ
1
^