A-AA+then

ขอถามเรื่อง mod rewrite หน่อยครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจไปอ่านบทความมา

4 ความคิดเห็น

URL ที่มี # เกิดจาก Javascript ครับ รวมถึงการเปลี่ยน URL ด้วย เกิดจากการตรวจจับด้วย Javascript ครับ

ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ mod_rewrite ครับ

วิธีการทำค่อนข้างยุ่งยากครับ ถ้าจะให้ง่ายก็ต้องใช้ Frame Work ครับ เช่น GAjax (ใช้ใน GCMS) ซึ่งพวก Jquery ก็มีเหมือนกัน แต่จำชื่อไม่ได้ครับ

ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับ Javascript,Ajax และ PHP อยู่อีกหลายขุมครับ (ถ้าจะอธิบาย เขียนหนังสือได้เป็นเล่มครับ)
1

ผมว่า อ. เขียนหนังสือเลย
2

อ้างจากคำตอบที่ #2ผมว่า อ. เขียนหนังสือเลย

ครึๆ
3

น่าจะเขียนตั้งนานแล้วติดตามอยู่ งานของอาจารย์ผมชอบเพราะการทำงานรวดเร็วมาก
4
^