เขียนโปรแกรม จาวา


    เขียนโปรแกรมในการตรวจสอบค่าซ้ำโดยรับค่าจำนวนตัวเลขที่ต้องการพิมว่ากี่ตัว และค่าตัวเลขในการ random อยู่ระหว่าง0-9 และให้แสดงคำตอบเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดและซ้ำกันที่จำนวน


     

10 ส.ค. 2555 เวลา 12:48 น. 0 930
^