เขียนโปรแกรม จาวา


    เขียนโปรแกรมในการตรวจสอบค่าซ้ำโดยรับค่าจำนวนตัวเลขที่ต้องการพิมว่ากี่ตัว และค่าตัวเลขในการ random อยู่ระหว่าง0-9 และให้แสดงคำตอบเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดและซ้ำกันที่จำนวน


     

10 ส.ค. 2555 0 961
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^