ปัญ หา เกี่ยว กับ ajax ไม่แสดง เมื่อพิมคำสั่ง while

คือว่า ผมก็ ลอง ตรวจสอบ ตาม ที่บอกขั้นต้น ตัวแปร อะไร ก็ ได้ หมด สคริปในไฟล์  accept_friend.php ก็อัพเดท ฐานข้อมูลได้ปกติ แสดง echo ได้ปกติแต่พอ พิม while ไปตรงคำสั่ง จะให้ โชว์ ค่าของ ข้อมูลเก็บเป็น อะเรย์แล้ว loob  **ในไฟล์ accept_friend.phpปรากฏ echo มันไม่ยอม โชว์อ่ะครับ  รบกวนชี้แนะด้วยครับ 

ไฟล์  report.php

<!DOCTYPE HTML>

    <html>


    <head>


    <script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


    </script>


    <script language="javascript" type="text/javascript">


    // function ยอมรับ คำร้องขอการเป็นเพื่อนจากคนอื่น 


    function accept_friend(id,id2){


    var params = "user_id="+id+


    "&user_id_f="+id2;


    var url = "accept_friend.php";


    var myAjax = new Ajax.Updater("show_report",url, {method: "post", parameters: params});


     


    }


     


    // function ยกเลิก คำร้องขอการเป็นเพื่อนจากคนอื่น 


    function cancel_friend(id,id2){


    var params = "id1="+id+


    "&id2="+id2;


    var url = "cancel_friend.php";


    var myAjax = new Ajax.Updater("show_report",url, {method: "post", parameters: params});


     


    }


    </script>


    </head>


    <div id = "show_report" class="page_right">


     


            


           


      </div>


    <body>


    <?


    include("myuser.php");


    // มีค่าของตัว แปร $user_id


    ?>


    <div id = "show_report" class="page_right">


     


            <?


    // คิวรี่ข้อมูล ค้นหา ว่า มีใคร add_friend บ้าง


    $query = mysql_query("SELECT * FROM add_friend


    WHERE user_id_f = '$user_id'


    AND add_friend.status = 0");


     


    //แสดง รายชื่อ และ จำนวน ข้อมูล ผู้ add_friend เป็น อาเรย์


    while($show_report = mysql_fetch_assoc($query)){


    echo "<div class='show_user'>";


    echo "<div class='sizeboxreport'>";


    echo "<div class = 'head_report'>คำร้องขอเป็นเพื่อน</div>";


    echo "<div class ='content_report'>คุณ $show_report[username_f] ส่งข้อความร้องขออยากเป็นเพื่อนกับคุณ</div>";


    echo "<div class ='cancel'>";


    echo "<a href='#' onClick='cancel_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>";


    echo "<img src='images/cancel.png' width='32' height='32'></a>";


    echo "</div>";


    echo "<div class ='accept'>";


    echo "<a href='#' onClick='accept_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>";


    echo "<img src='images/accept.png' width='32' height='32'></a>";


    echo "</div></div></div>";


    }


    ?>


           


      </div>


    

        </body>

    

        </html>
ไฟล์ accept_friend.php ที่มีปัญหา  
    


    <?


    include("config.php");


     


    $user_id = $_POST['user_id'];


    $user_id_f = $_POST['user_id_f'];


     


    $status_accept = '1';


     


    $accept_friend = mysql_query("UPDATE add_friend SET status = '$status_accept'


    WHERE user_id = '$user_id' AND user_id_f = '$user_id_f'");


     


    // คิวรี่ข้อมูล ค้นหา ว่า มีใคร add_friend บ้าง 


    $query = mysql_query("SELECT * FROM add_friend


    WHERE user_id_f = '$user_id'


    AND add_friend.status = 0");


     


    //แสดง รายชื่อ และ จำนวน ข้อมูล ผู้ add_friend เป็น อาเรย์ 


    //**พอ มันไม่แสดง ก็ ลองcheck ตัวแปร อะไร แล้ว ก็ แสดง echo ได้ปกติ แต่ พอ พิม คำสั่ง while เข้าไปกลับไม่โชว์อะไรเลย 


    while($show_report = mysql_fetch_assoc($query)){


    echo "<div class='show_user'>


    echo "<div class='sizeboxreport'>


    echo "<div class = 'head_report'>คำร้องขอเป็นเพื่อน</div>


    echo "<div class ='content_report'>คุณ $show_report[username_f] ส่งข้อความร้องขออยากเป็นเพื่อนกับคุณ</div>


    echo "<div class ='cancel'>


    echo "<a href='#' onClick='cancel_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>


    echo "<img src='images/cancel.png' width='32' height='32'></a>


    echo "</div>


    echo "<div class ='accept'>


    echo "<a href='#' onClick='accept_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>


    echo "<img src='images/accept.png' width='32' height='32'></a>


    echo "</div></div></div>";


    }


     


    ?>


     


    

08 ส.ค. 2555 1 1,183

พอดี หาเจอแล้วครั บ สลับค่า ข้อมูล กัน เอง เลย พอ query แล้ว มัน ไม่เจอ ข้อมู ล มันก็เลย ไม่แสดง อ่ะครับต้องขอโทษ ด้วย ครับ รบกวนลบกระทู้เลยครับ มึนๆ นิดหน่อยครับ*-* ขอบคุณครับ  
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^